Webbutik

Kylväskor

Våra kylväskor är inspirerade av den östgötska skärgården. Av utflykter till kobbar och skär. Av fåren som betar öarna – så viktiga för kulturlandskapet och den biologiska mångfalden. Fåren ger kött och skinn, men den svenska ullen är en resurs som borde användas mycket bättre. Det vill vi bidra till!